Условия за използване на сайта

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА DR-POPOV.COM


Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

Интернет страницата (уеб сайтът) DR-POPOV.COM е разработен и се поддържа от "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД. "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Русе.

Тези УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД и всяко лице, което ползва услуги, свързани с достъп до и ползване на Интернет страницата (уеб сайта) DR-POPOV.COM.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД и потребителите на Интернет страницата (уеб сайта) DR-POPOV.COM, във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за двете страни.

Съдържанието публикувано в DR-POPOV.COM е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист.

"АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД може да преразгледа и обнови тези "УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ" по всяко време. Ако продължите да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

"АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД не поема задължение да Ви информира за евентуално направени промени в "УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ".


1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Чрез DR-POPOV.COM се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достъп до информация и бази данни през интернет.

Чрез DR-POPOV.COM се предоставят УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

1.1. Съдържанието на DR-POPOV.COM - като текстове, графики, изображения и други материали, е единствено с информативно предназначение и няма за цел да подтиква ПОТРЕБИТЕЛЯ към използване на лекарствени средства без лекарско предписание или към предприемане на всякаква форма на самолечение.

1.2. Съдържанието на DR-POPOV.COM, включително публикувани статии, мнения или съвети на специалисти в областта на медицината, не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или друг медицински специалист за всички въпроси свързани с Вашето здраве.

1.3. Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари или други здравни специалисти и не отлагайте търсенето на професионална медицинска помощ, поради прочетена в DR-POPOV.COM информация.

1.4. Никога не използвайте лекарства или лекарствени средства, без да са Ви предписани от лекар или друг здравен специалист. "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД не носи отговорност за предприето самолечение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.5. Никога не използвайте лекарства или лекарствени средства без да прочетете внимателно листовката с указания за тяхната употреба.

1.6. "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД не носи отговорност за вреди и щети, настъпили във връзка с публикувана на сайта DR-POPOV.COM информация.

1.7. Чрез DR-POPOV.COM не се препоръчва използването и не се потвърждават качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.

1.8. "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД си запазва правото да посочва използваните в DR-POPOV.COM източници на информация, като не носи отговорност за достоверността на информацията, черпена от тях. Посочвайки използваните източници, "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД не ги рекламира, нито има за цел популяризацията им под каквато и да било форма.

1.9. "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД не носи отговорността за информацията и снимките качени в личните страници на медицински центрове, аптеки и лекари, поради факта, че информацията, която е в личните страници, се обслужва и редактира от самите лекари, фармацевти, клиники, центрове или др. Лекарите, медицинските центрове и аптеките носят отговорността за информацията, която излагат в своите подстраници.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на тези УСЛУГИ.

2.2. Предоставената в DR-POPOV.COM информация се актуализира периодично. "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на изнесена неактуална информация в сайта.

3. ЛИНКОВЕ ОТ/КЪМ ТРЕТИ САЙТОВЕ

3.1. DR-POPOV.COM може да съдържа хипервръзки (линкове) към уеб сайтове контролирани от организации, различни от "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД. "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД не носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на тези уеб сайтове, както и в случай, че тези уеб сайтове не са достъпни.

3.2. DR-POPOV.COM използва рекламни фирми, които са трети страни, за показването на реклами, когато посещавате уеб сайта DR-POPOV.COM. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уеб сайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас.

4. ДРУГИ

4.1. "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

4.2. Всички материали на Интернет страницата (уеб сайта), включително текст, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно, чие е авторството). Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Интернет страницата за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична употреба. Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след предварително писмено разрешение, давано за всеки отделен случай от страна на представляващите "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД.

4.3.Предвид международния характер на мрежата Интернет и че DR-POPOV.COM е свързан с тази мрежа, "АИСМПУ Д-р Пламен Попов" EООД не гарантира, че потокът информация към и от DR-POPOV.COM няма да бъде следен и записван от трети страни.