Кабинетът има сключен договор с РЗОК-Русе.

Извършват се следните услуги:

  • Прегледи на здравно осигурени и частни пациенти. Профилактични прегледи на рискови групи
  • Абдоминална ехография с измерване на остатъчна урина
  • Цистоскопия – диагностична
  • Интравенозни и интрамускулни манипулации
  • Инстилация на интравезикални медикаменти