Галерия

Абдоминална ехография

В ендоскопската зала

Апаратура за трансуретрална резекция, отстраняване на камъни от уретер и пикочен мехур, разбиване на конкременти с ултразвук в уретер и пикочен мехур, флексибилен и ригиден уретерореноскоп, набор за перкутанна литолапаксия

Операционна зала за извършване на отворени оперативни интервенции

Операционна зала