Дата на раждане: 02.04.1969 г.

Трудов стаж: 1995–2004
МБАЛ Русе – лекар ординатор в урологично отделение

2004–2011
МБАЛ Русе - старши лекар в урологично отделение

2011
Комплексен Онкологичен Център-Русе - уролог в хирургично отделение

Образование и обучение: 1989–1995
МУ – София
Висше образование по медицина

1997–2003
Урологична клиника на МУ - Плевен
Специализация по урология с ръководител доц. С. Стратев

2005–2007
Великотърновски университет “Св.Св.Кирил и Методий”
Магистратура по Здравен мениджмънт

Курсове: 1997
Курс по абдоминална ехография

1998
Курс по ендоурологични методи за диагностика и лечение на урологичните заболявания

1999
Курс по андрология

2003
Курс по детска урология

2004
Курс по екстракорпорална литотрипсия

Езици: Английски и руски език - четене,писане и говоримо

Хобита: Футбол и туризъм